Om den kortsiktiga studien redan har betonat hur vaping inte kan betraktas som “ofarlig”, även om detta är den uppfattning som ungdomar särskilt har av det, behövs långsiktiga studier för att bedöma effekterna av kontinuerlig användning av den elektroniska cigaretten på hälsan av Vape. Korporal förklarade vad nästa steg i hennes forskargrupp är :” ett första steg kommer att vara att jämföra resultaten av ett standardprotokoll som utförs på ämnen som är vanliga ångor med traditionella cigarettrökare och undersöka skillnaderna över en tidsperiod på 12 månader. Detta kommer att göra det möjligt för oss att utvärdera utvecklingen om ett år av de olika parametrarna som indikerar endotelets hälsotillstånd. Det andra steget täcker istället för jämförelsen mellan de data som erhållits genom magnetisk resonansavbildning och markörer för inflammation, oxidativ stress och immunsvar som utvärderas genom analys av blod, både in vitro, genom att exponera cellerna i kapillärerna som strålar ut i alveolerna i serumet extraherat från svapatori, och kommer att ske i samarbete med Institutionen för fysiologi”.

Så frågan du försöker svara är alltid densamma. Gör vaping ont? Svaret verkar vara Ja, men vi vet fortfarande inte alla effekter som på kort och lång sikt kan ha på vapeens hälsa. Målet blir då att uppmärksamma svapatori att använda den elektroniska cigaretten är varken säker eller ofarlig, men framför allt öka medvetenheten bland ungdomar om det faktum att det du använder, förblir en medicinsk apparat och, precis som den traditionella cigaretten, det utgör risker för deras hälsa som inte bör underskattas.