Dikväveoxid mot ketamin
Forskare minns hur LustgasPatroner, en stark bedövningsmedel, visade sig också vara ett effektivt läkemedel för att lindra symtomen på depression som är resistenta mot standardbehandlingar. Å andra sidan, precis som kväveoxid, verkar den på nivån av glutamat NMDA-receptorer.

Nästa steg för forskare kommer att vara att jämföra behandlingen med lustgas och ketamin, även om misstanken är att lustgas patroneren har fördelar: att vara en gas och Flyktig, effekterna av anestetika bör uttömmas mycket snabbare och med ketamin, ska patienten förbli under observation och ses i timmarna efter administrering.

Källor: Kilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka här,